Partners

CONSORTIUM:

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze / UICI FI (IT) 

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti UICI (Italijanska zveza slepih in slabovidnih) je neprofitna organizacija, ki deluje na področju socialnih storitev. Ustanovljena je bila leta 1923 v Firencah in ima več kot 100 lokalnih podružnic v vseh italijanskih pokrajinah in večjih občinah, vse pa so pravno samostojne in imajo izvoljen upravni odbor. UICI je članica Evropske zveze slepih in Svetovne zveze slepih, v obeh institucijah pa so člani vodstvenega odbora. Poslanstvo UICI je olajšati socialno vključevanje oseb z okvaro vida in spodbujati bolj realno usposobljenost javnih organov in javnega mnenja v zvezi s problemi, ki zadevajo osebe z okvaro vida. To vključuje različne politike, ukrepe in dogodke v sodelovanju z zasebnimi in javnimi ustanovami na področju izobraževanja, športa, prostega časa, socialne varnosti in varstva, zaposlitvenih možnosti, dostopa do informacij in informacijske tehnologije ter rehabilitacije. Samo podružnica v Firencah ima več kot 500 članov, med njimi je približno 50 mladih, starih od 15 do 30 let. UICI ima tudi aktivno skupino mladih, ki izvaja različne dejavnosti na lokalni in mednarodni ravni. Zahvaljujoč skupini Views Italia so udeleženci z okvaro vida iz vse Italije sodelovali na različnih mladinskih izmenjavah v okviru programa E+ in programa EVS.

Consorzio CO&SO (IT)

Co&So je konzorcij s sedežem v Firencah, ki vključuje 26 zadrug, ki delujejo na izobraževalnem, socialnem in kulturnem področju. Ima 26 zaposlenih, ki pridruženim zagotavljajo storitve, kot so administracija, spremljanje razpisov in posledično prijava na razpise (večinoma na javna naročila), ponudba evropskih priložnosti za spodbujanje inovacij v zadrugah, certificiranje kakovosti, komuniciranje. Šest kooperativ Co&So dela neposredno s ciljno skupino projekta in upravlja približno 185 storitev od vrtcev do osnovnih šol, nekatere v imenu javnih organov, nekatere zasebno. Poleg tega je ena od nalog združenja Co&So spodbujati usposabljanje osebja zadrug, da bi skupnosti, v kateri upravljajo storitve predšolske vzgoje in varstva ter šole v Toskani in Italiji, ponudili najboljše. Co&So ima posebno pisarno, ki se ukvarja samo z evropskim financiranjem, z zelo usposobljenim osebjem, ki ima več kot 15 let izkušenj z upravljanjem projektov EU.

Polish Association for the Blind / PZN (PL) 

Poljsko združenje slepih (PZN) je največja organizacija slepih na Poljskem, ki združuje slepe in slabovidne. PZN je neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Združenje je bilo ustanovljeno leta 1951. Je organizacija za samopomoč na nacionalni ravni. PZN je član mednarodnih organizacij: Svetovne zveze slepih (WBU) in Evropske zveze slepih (EBU). Imamo več kot 31 tisoč članov, od katerih jih ima več kot 90 % različne stopnje okvare vida. Popolnoma slepi predstavljajo 7 % vseh članov PZN. Združenje združuje odrasle, najstnike in otroke, ki so: Slepi od rojstva in sveže slepi, slabovidni zaradi različnih motenj. Poljsko združenje slepih: nudi svetovanje in informacije o rehabilitaciji, zdravljenju, zaposlovanju, iskanju posebnih pripomočkov, pravno svetovanje ter informacije o reševanju različnih življenjskih težav; usposablja učitelje, rehabilitacijske inštruktorje in druge strokovnjake, ki delajo na tem področju; organizira individualna in skupinska usposabljanja za slepe in slabovidne osebe, pa tudi o izvajanju vsakdanjih opravil, aktivnem iskanju zaposlitve in posebnih rehabilitacijskih bivanjih. Organizacija izvaja različne projekte, katerih cilj je pomagati slepim pri vstopu na trg dela ali jih narediti bolj samostojne, s pomočjo nacionalnih in evropskih sredstev, vključno s programom Erasmus+. Več kot 50 mladih slepih in slabovidnih smo poslali na projekte prostovoljnega dela v tujino. Naši člani so se udeležili številnih mladinskih izmenjav z drugimi mladimi slabovidnimi Evropejci

Asociación Mundial de Educadores Infantiles / AMEIWAECE (ES)

Svetovno združenje vzgojiteljev predšolskih otrok (WEAE-WAECE) se opredeljuje kot participativna in demokratična neprofitna organizacija, ki je popolnoma neodvisna od katere koli politične, gospodarske ali verske skupine. Je v službi vzgojiteljev najmlajših otrok, da bi strokovnjakom na področju zgodnjega otroštva in predšolske vzgoje zagotovilo elemente, ki se v katerem koli delu sveta izkažejo za najbolj primerne za interese in razvoj otrok. Ustanovljeno je bilo konec leta 1991 kot gibanje za pedagoško prenovo predšolske vzgoje (0-6 let) in vpisano v španski register združenj, kjer je tudi njegov sedež. Je partner Unesca za zgodnje otroštvo, povezan z DPI/NGO Združenih narodov (ZN), med drugim je član civilne družbe Organizacije ameriških držav (OAS).

1st Primary School of Rafina (GR)

Prva osnovna šola v mestu Rafina ima več kot 80-letno zgodovino in se, kot pove že njeno ime, nahaja v središču mesta Rafina, v bližini pristanišča. V šolskem letu 2022-23 jo obiskuje več kot 270 učencev, v njej pa dela več kot 30 učiteljev. Od leta 2016-2017 je bila šola s strani ministrstva za izobraževanje izbrana za gostiteljico lokalnega Centra za izobraževanje otrok beguncev (ΔΥΕΠ). Glavna značilnost šole so pedagoške inovacije. V preteklih letih je dosledno uvajala inovativne, projektno naravnane izobraževalne programe na področju kulture, okolja, znanosti ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Med vodilnimi projekti sta “Akvaponsko vrtnarjenje” in “Elytis, Gatsos, Tsirkas: 100 let pozneje – ustvarjanje bloga”. Za prvi projekt je prejel nepovratna sredstva fundacije John Latsis, za drugega pa je bil nominiran za 1. nacionalno nagrado za ustvarjanje blogov. Novembra 2018 je šola zastopala Grčijo na svetovni robotski olimpijadi na Tajskem. Od septembra 2016 je 1. osnovna šola članica projekta Playing with Protons, pobude za naravoslovno izobraževanje, ki jo vodi eksperiment CMS v CERN-u. Šola intenzivno sodeluje tudi v evropskih programih, in sicer kot vodilna ustanova in kot partner. Šola spodbuja uporabo IKT tako na ravni uprave kot na ravni poučevanja in v vsakodnevno pedagoško prakso uvaja teorijo več inteligenc. Je v skupnost usmerjena ustanova, ki tesno sodeluje z lokalnimi zainteresiranimi stranmi, da bi razširila učne priložnosti in razvila spretnosti učencev v 21. stoletju.

University of Primorska, Faculty of Education / UPR (SI)

University of Primorska, Faculty of Education (UP), tretja največja javna univerza v Sloveniji, je bila ustanovljena leta 2003.Univerza deluje na dvojezičnem območju v slovenskem in italijanskem jeziku. Univerza si prizadeva tudi za medsebojno sožitje in tesno sodelovanje z gospodarstvom. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, je nacionalna visokošolska organizacija. Glavni cilj Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, je usposabljanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev in drugih delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, je izvedla več uspešnih nacionalnih in mednarodnih projektov, ki jih vodi tudi Pedagoška fakulteta. Znanstvenoraziskovalno delo fakultete vključuje področja humanistike, naravoslovja in tehnologije, ukvaraj se ukvarja z razvojem sodobnih kompetenc v izobraževalnih procesih.