Partners

CONSORTIUM:

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze / UICI FI (IT) 

Η Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti UICI (Ιταλική Ένωση των ατόμων με προβλήματα όρασης), είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωνικής ωφέλειας. Ιδρύθηκε το 1923 στη Φλωρεντία και διαθέτει περισσότερα από 100 τοπικά παραρτήματα σε όλες τις ιταλικές επαρχίες και στους μεγαλύτερους δήμους, τα οποία έχουν νομική αυτονομία και εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Η UICI είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών καθώς και της Παγκόσμιας Ένωσης Τυφλών και στους δύο θεσμούς ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο. Η αποστολή της UICI είναι να διευκολύνει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με προβλήματα όρασης και να κινητοποιήσει τις Δημόσιες Αρχές και την κοινή γνώμη σχετικά με τα θέματα που αφορούν τα άτομα με προβλήματα όρασης. Αυτό περιλαμβάνει μια ποικιλία πολιτικών, δράσεων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στον τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του ελεύθερου χρόνου, της κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, των ευκαιριών απασχόλησης, της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την πληροφορική, της αποκατάστασης. Μόνο το παράρτημα της Φλωρεντίας έχει περισσότερα από 500 μέλη και μεταξύ αυτών περίπου 50 είναι νέοι μεταξύ 15 και 30 ετών. Η UICI διαθέτει επίσης μια ενεργή ομάδα νέων που διεξάγει διάφορες δραστηριότητες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Χάρη στην ομάδα Views Italia, συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης από όλη την Ιταλία συμμετείχαν σε διάφορες ανταλλαγές νέων στο πλαίσιο του προγράμματος E+ καθώς και στο πρόγραμμα EVS.

Consorzio CO&SO (IT)

Η Co&So είναι μια κοινοπραξία που εδρεύει στη Φλωρεντία και περιλαμβάνει 26 συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Διαθέτει 26 υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες στους συνεργάτες της όπως διοίκηση, παρακολούθηση και υποβολή προσκλήσεων (οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν δημόσιες συμβάσεις), προσφορά ευρωπαϊκών ευκαιριών για την προώθηση της καινοτομίας σε συνεταιρισμούς, πιστοποίηση ποιότητας και επικοινωνία. Έξι από τους συνεταιρισμούς της Co&So συνεργάζονται άμεσα με την ομάδα-στόχο του έργου καθώς διαχειρίζονται περίπου 185 υπηρεσίες, από παιδικούς σταθμούς έως δημοτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά. Επιπλέον, μία από τις αποστολές της Co&So είναι η προώθηση της κατάρτισης του προσωπικού των συνεργατών της προκειμένου να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό στις κοινότητες της Τοσκάνης αλλά και όλης της Ιταλίας όπου διαχειρίζονται παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία. Η Co&So διαθέτει ειδικό γραφείο που ασχολείται μόνο με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση έργων της ΕΕ.

Polish Association for the Blind / PZN (PL) 

Η Πολωνική Ένωση Τυφλών (PZN) είναι η μεγαλύτερη οργάνωση τυφλών στην Πολωνία, η οποία συσπειρώνει τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης. Η PZN είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής οργανισμός. Η Ένωση ιδρύθηκε το 1951. Πρόκειται για μια πανεθνική οργάνωση αυτοβοήθειας. Η PZN είναι μέλος των διεθνών οργανισμών World Blind Union (WBU) και European Blind Union (EBU). Έχουμε πάνω από 31 χιλ. μέλη, εκ των οποίων πάνω από το 90% έχουν διαφορετικά επίπεδα οπτικής αναπηρίας. Τα άτομα με ολική τύφλωση αντιπροσωπεύουν το 7% του συνόλου των μελών της PZN. Η Ένωση συνενώνει ενήλικες, εφήβους, παιδιά, οι οποίοι είναι τυφλοί από τη γέννησή τους, νεοτυφλοί και άτομα με οπτική αναπηρία λόγω διαφόρων διαταραχών. Ο Πολωνικός Σύνδεσμος Τυφλών: προσφέρει συμβουλευτική και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση, τη θεραπεία, την απασχόληση, την εξεύρεση ειδικών βοηθημάτων, νομικές συμβουλές, καθώς και πληροφορίες για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων ζωής- εκπαιδεύει εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές αποκατάστασης και άλλους ειδικούς που εργάζονται στον τομέα αυτό- διοργανώνει ατομικά και ομαδικά μαθήματα κατάρτισης για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς και για την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, την ενεργή αναζήτηση εργασίας και ειδικές στάσεις αποκατάστασης. Ο Οργανισμός υλοποιεί διάφορα έργα με στόχο να υποστηρίξει τα τυφλά άτομα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή να γίνουν πιο ανεξάρτητα, με την εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου του Erasmus+. Στείλαμε περισσότερους από 50 νέους με προβλήματα όρασης στο εξωτερικό σε προγράμματα εθελοντισμού. Τα μέλη μας συμμετείχαν σε πολλές ανταλλαγές νέων με άλλους νέους Ευρωπαίους με προβλήματα όρασης.

Asociación Mundial de Educadores Infantiles / AMEIWAECE (ES)

Η Παγκόσμια Ένωση Παιδαγωγών Νηπιαγωγών (AMEI-WAECE) είναι μια συμμετοχική, δημοκρατική, μη κερδοσκοπική ΜΚΟ. Είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποιαδήποτε πολιτική, οικονομική ή θρησκευτική ένταξη. Εξυπηρετεί τους παιδαγωγούς των μικρότερων παιδιών για να τους παρέχει τα στοιχεία που έχουν αποδειχθεί ως τα πλέον κατάλληλα για τα ενδιαφέροντα και την ανάπτυξη των μικρών αγοριών και κοριτσιών. Ιδρύθηκε το 1991 ως πρωτοβουλία για την παιδαγωγική ανανέωση της εκπαίδευσης της πρώτης παιδικής ηλικίας (παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών) και καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο Συλλόγων της Ισπανίας, όπου έχει και την έδρα της. Είναι εταίρος της UNESCO για την πρώιμη παιδική ηλικία, είναι συνδεδεμένη με την DPI/NGO των Ηνωμένων Εθνών και μεταξύ άλλων είναι μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών.

1st Primary School of Rafina (GR)

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας έχει ιστορία πάνω από 80 χρόνια και, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ραφήνας, κοντά στο λιμάνι. Το 2022-23, στο σχολείο φοιτούν πάνω από 270 μαθητές και υπηρετούν πάνω από 30 εκπαιδευτικοί. Από το έτος 2016-2017, το σχολείο έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Παιδείας για να φιλοξενήσει το τοπικό Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Το κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου είναι η παιδαγωγική καινοτομία. Με την πάροδο των ετών, εγκαινιάζει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της επιστήμης και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Ανάμεσα στο κορυφαία προγράμματα συγκαταλέγονται τα “Ενυδρειοπονικά Συστήματα Καλλιέργειας” και “Ελύτης, Γκάτσος, Τσίρκας: 100 χρόνια μετά – Δημιουργία ιστολογίου”. Για το πρώτο πρόγραμμα έλαβε επιχορήγηση από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, ενώ για το δεύτερο απέσπασε το 1ο Εθνικό Βραβείο Δημιουργίας Ιστολογίων. Τον Νοέμβριο του 2018, το σχολείο εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομπότ στην Ταϊλάνδη. Από τον Σεπτέμβριο του 2016, το 1ο Δημοτικό Σχολείο είναι μέλος του προγράμματος Playing with Protons, μιας πρωτοβουλίας για την επιστημονική εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση του πειράματος CMS στο CERN. Το σχολείο έχει επίσης έντονη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο ως επικεφαλής φορέας όσο και ως εταίρος. Το σχολείο προωθεί τη χρήση των ΤΠΕ τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας και εφαρμόζει τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Είναι ένα ίδρυμα προσανατολισμένο στην κοινότητα που συνεργάζεται στενά με τοπικούς φορείς για να διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης και να αναπτύξει τις δεξιότητες των μαθητών του 21ου αιώνα.

Univerza na Primorskem / UPR (SI)

Το Πανεπιστήμιο της Primorska (UP), το τρίτο μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Σλοβενίας, ιδρύθηκε το 2003. Το πανεπιστήμιο λειτουργεί στον δίγλωσσο χώρο της σλοβενικής και της ιταλικής γλώσσας. Ανάμεσα σε άλλα, το πανεπιστήμιο στοχεύει στην προαγωγή της αμοιβαίας συνύπαρξης και της στενής συνεργασίας με τη βιομηχανία. Το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Primorska είναι ένας εθνικός οργανισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος του Παιδαγωγικού Τμήματος είναι η κατάρτιση και η μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών, δασκάλων και άλλων εργαζομένων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ έχει υλοποιήσει πολλά επιτυχημένα εθνικά και διεθνή έργα με την ιδιότητα του συντονιστικού ιδρύματος. Η επιστημονική έρευνα της σχολής καλύπτει τους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας, και συνεπώς εστιάζεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης.